Udruga astrologa Hrvatske osnovana je 1994. godine s ciljem povezivanja astrologa i svih onih koji se zanimaju za astrologiju

DA11 Ban972x60

 2. Dani astrologije

12. travnja 2014

Tema 2. Dana astrologije:

"Veliki križ na nebu i aspektne konfiguracije".

 

0d 9:15 Prijave i registracija

9:45-10:00 Otvaranje Dana Astrologije

10:00-11:00 Tomčić Amika: "Veliki križ"

11:30-12:30 Rajki Krešimir: "Anatomija T-kvadrata"

13:00-14:00 Lorencin Sanja: "Veliki trigon"

14:00-15:30 Pauza za ručak

15:30-16:30 Igor Ognjenović: "Trokuti učenja"

17:00-18:00   Jovetić Damir: "Što nam donosi 2014 godina"

18:00-18:45 Pauza za kavu i druženje

18:45-19:45 Julia Pintar: "Kardinalni znaci ovih dana - od temelja do nadogradnje"

 

Tomčić Amika: "Veliki križ"

da2IMG7732WtaNajnapetija astrološka aspektna konfiguracija – Veliki križ sastoji se od četiri ili više planeta ili točaka horoskopa koje međusobno tvore četiri kvadrata i dvije opozicije. Kada u tumačenje uključimo vladarstva i smještaj u kućama dotičnih planeta dobijamo ogromnu količinu podataka koje valja sintetizirati u životnu priču osobe čiji horoskop tumačimo. Različiti autori promatraju Veliki križ na više načina no jedno je sigurno – ova konfiguracija izvor je ogromne količine energije, poriva ali i izazova čije nadvladavanje vodi ka iznimnim dostignućima iza kojih se kriju duboke unutarnje borbe. Kako se Veliki križ manifestira u životu promotrit ćemo kroz nekoliko primjera poznatih osoba te privatnih klijenata.

Amika Tomčić profesionalni je astrolog sa preko 15 godina profesionalnog staža. Svakodnevno konzultira klijente u svojem astrološkom uredu u Zagrebu, pisala je ili piše za brojne časopise, kao gost predavač drži astrološka predavanja te je sudjelovala u preko 150 televizijskih emisija na temu astrologije. Predsjednica je i edukator pri Institutu za astrologiju. Uz dvije diplome formalnog obrazovanja, svoju astrološku diplomu stekla je u renomiranoj školi Noela Tyla.

 

Rajki Krešimir: "Anatomija T-kvadrata"

da2IMG7756WrkPredavanje će objasniti načine na koje možemo pristupiti tumačenju T-kvadrata, kako se T-kvadrat tumačio u prošlosti i kako ga tumačimo danas. Bavit će se time što T-kvadrat poručuje nalazi li se u natalnom horoskopu, na što upućuje nađe li se u sinastriji, što najavljuje kada se formira u progresijama i kako ga tumačiti iz tranzita. Uz mnoštvo primjera na predavanju će biti otkrivene male tajne ove najpopularnije konfiguracije.

 

 

 

 

 

Lorencin Sanja: "Veliki trigon"

da2IMG7765WlsVeliki trigon je aspektna konfiguracija koja spaja tri ili više planeta ili točaka koje su međusobno udaljene 120 stupnjeva, a te tri točke (svaka točka može sadržavati jednu ili više planeta) čine, zapravo, istostranični trokut. Zbog toga se planete u velikom trigoni nalaze (obično) u istom elementu, pa imamo vatreni, zemljani, zračni i vodeni veliki trigon. Trigon je jedan od najpoželjnijih aspekata u natalnoj karti, a veliki trigon jedna od najpoželjnijih aspektnih konfiguracija, za razliku od napetih aspektnih konfiguracija koje u sebi sadrže pretežno kvadrate i / ili opozicije. Ali, nije svako dobro za dobro, ni svako zlo za zlo.....

Lorencin Sanja astrologijom se bavi od ranih osamdesetih godina, najprije kao samouka (kao i većina astrologa tih godina na našim prostorima), a kasnije nadograđivanjem znanja kroz razne škole, seminare i tečajeve. Jedan je od osnivača Astrološke udruge Uran koja u Puli djeluje punih petnaest godina, također i jedan od njenih predsjednika. U sklopu aktivnosti udruge nekoliko puta godišnje drži javna predavanja s raznim astrološkim temama, a održava i tečajeve astrologije u Puli.

 

Ognjenović Igor: "Trokuti učenja"

da2IMG7771WoiU ovim konfiguracijama spajaju se crveni, plavi i zeleni aspekti, omogućavajući na taj način doživljavanje svih vrsta iskustava. Promjenljiva motivacija je poticaj za rast i kretanje. Ljudi koji ih imaju u svojim kartama tokom čitavog života nešto uče. Na taj način usavršavaju svoje znanje i podižu svjesnost na viši nivo. U predavanju će biti prikazane različite vrste trokuta učenja i načini njihovog što boljeg korištenja.

Igor Ognjenović je voditelj i redovni predavač Centra za astrološku edukaciju u Zagrebu. Profesionalnom bavljenju astrologijom posvetio se nakon što je diplomirao matematiku na PMF-u u Zagrebu. Položio je međunarodni certifikat za profesionalnog astrologa (ISAR CAP), te stekao certifikat praktikanta srednjovjekovne astrologije unutar Academy of Predictive Astrology . Član je Udruge astrologa Hrvatske (UAH). Svoje tekstove iz područja astrologije, duhovnosti i znanosti, objavljivao je u Jutarnjem listu, Astro magazinu, Sensi i Svjetlosti. Napisao je knjigu "360 Pandorinih kutija - simboli za stupnjeve Zodijaka".

 

Damir Jovetić: "Što nam donosi 2014. godina?"

da2IMG7785WjdU ovom predavanju ćemo se osvrnuti na aktualne konfiguracije na nebu te na moguće utjecaje koje će donijeti veliki križ i druge konfiguracije. Ovo je predavanje skraćena verzija javnih prognoza koje Jovetić održava niz godina na početku godine, na Tri Kralja, sa mundanim prognozama o idućoj godini.

Damir Jovetić je profesionalni astrolog koji živi i radi u Rijeci već više od dvadeset godina. Poznat je po svom višegodišnjem konzultacijskom radu sa klijentima. Još od 90-ih godina radio je na brojnim edukacijskim programima u Rijeci i Puli, te surađivao sa Astrološkim institutom u Ljubljani i drugim astrološkim udrugama i organizacijama u regiji. Jedan je od inicijatora osnivanja astroloških društava u Rijeci, Puli, pa i UAH-a. Poznat je i po svom medijskom radu i astrološkim emisijama lišene zabavnih sadržaja koje je godinama radio na Radio Puli, TVNovi, Radio Rijeci, kao i kolumnama u Novom listu. Prepoznatljiv je i po nizu događaja za Tri Kralja, veoma posjećenoj tribini i forumu u kojem daje prognoze o dolazećoj godini i globalnim mundanim prognozama.

 

Pintar Julia: "Kardinalni znaci ovih dana - od temelja do nadogradnje"

da2IMG7805WpjPrateći godinama kako se planetarna kretanja odražavaju na naše živote i svijet oko nas imamo prilike ne samo intelektualno spoznati, duhovno uvidjeti već i sasvim konkretno doživjeti, osjetiti i razaznavati različite energije. Pa tako i razlike između prohtjeva kardinalnih, fiksnih i promjenljivih znakova odnosno križeva. Jer ništa u životu nije odijeljeno od drugoga, samo što je našim umovima lakše sagleati širu sliku koja je uređena na osnovi raspoznatljivog uzorka. Tako je i dinamiku planetarnih energija lakše doživjeti kada su raspoređene u raspoznatljive uzorke, koje nazivamo konfiguracijama. S naglaskom na velike križeve i osobito kardinalni koji nas razapinje u ovom dramatičnom procjepu među dvama erama, razmotrit ćemo i dodatan astrološki riječnik sročen asteroidima, kentaurima, hipoteticima i kajperovim objektima, koji u obilju pružaju korisna dodatna pojašnjenja mnogih osvještavanja i izazova kojima smo izloženi.

Pintar Julia. Pod dojmom prvog ozbiljnijeg susreta s astrologijom 1988. godine, Julia Pintar je uz utjecaj više sile te zahvaljujući vlastitoj znatiželji i sama postala astrolog. Nakon godina samostalnog izučavanja i rada, sudjeluje u radu Udruge astrologa Hrvatske od njenog osnutka do današnjih dana. Pored napisanih 50-ak članaka, jedne knjige i 80-ak članaka i seminara, s osobitim zanimanjem za manje objekte sunčevog sustava, karmičku astrologiju i sekundarnu progresiju, ovom prilikom predstavlja još jednu tehniku s kojom se svakodnevno koristi.

 

 

 

DA11 Ban972x60