Udruga astrologa Hrvatske osnovana je 1994. godine s ciljem povezivanja astrologa i svih onih koji se zanimaju za astrologiju

2. Stupanj (UAH S2) - Astrolog-konzultant

Drugim stupnjem stječe se zvanje astrologa-konzultanta. Potrebno je poznavati teme iz 1. stupnja i pokazati poznavanje nekih naprednijih astroloških tema, tehnika i područja. Također treba poznavati osnove konzultacijskih vještina što ćemo ponuditi i kao posebni tečaj koji pripremamo.

Uvjet za stjecanje certifikata je napraviti radnju od minimalno 40 kartica (po 1800 znakova) u kojoj će kandidat pokazati poznavanje dolje navedenih tema

Kandidat također mora održati i predavanje/ demonstraciju teme što je usmeni test prezentacije njegovih astroloških sposobnosti i znanja.

Kandidat temu dogovara sa mentorom koji mu je dodjeljen po prijavi za postupak certificiranja. Mentor nadzire i proces izrade prije konačne predaje radnje.

Cijena ovog stupnja je 500KN. Za članove UAH-a popust iznosi 50%.
Polovica iznosa se uplaćuje po prijavi, a polovica po stjecanju certifikata tj. predanoj radnji

 

Popis tema za 2. stupanj

Produbljivanje svih tema iz prethodnog stupnja. Kandidat treba razvijati i teoretske stavove o astrologiji: što je astrologija, što predstavlja natalna karta, odnos spram determinizma ili fatalizma, odgovore spram nekih napada ili kritika astrologije, poznavanje povijesti astrologije.

Također kandidat treba razvijati znanja o astronomskim pojmovima koji su u temelju astroloških tehnika. Kandidat mora imati uvid u većinu tehnika koja se koriste u suvremenoj astrologiji i poznavati barem osnove tradicionalnih tehnika koje su navedene.

 • Sinteza karte - osnove rada s ljudima i komuniciranja značenja natalne karte.

Razne teme iz psihološke astrologije: Depresija, agresija, obiteljski odnosi, seksualnost, posao i sl. Više o problematici rada s ljudima i terapeutskog rada uz pomoć astrologije.

Analiza pojedinih životnih tema (brak, djeca, posao, itd.). Povezivanje pojedinih životnih tema u cjelinu. Prepoznavanje dominantnih motiva. Poznavanje konzultacijskih tehnika i komuniciranja horoskopa.

 • Daljnje poznavanje ostalih astroloških čimbenika i tehnika:

Vx, EP, kardinalne točke, čvorovi, pomrčine (eklipse) i lunacije, antiscia, manji aspekti (harmonici), paraleli, parani...

 • Daljnje proširenje znanja o metodama prognoze:

Tercijarne progresije, Manje progresije, Horoskopi povratka, Profekcije, Primarne direkcije, Planetarna razdoblja i ciklusi.

 • Poznavanje astronomije astroloških tehnika, problematike tropskog i sideralnog zodijaka, te značenja astroloških čimbenika u kontekstu astronomskih kretanja i pojavnosti.
 • Poluzbrojevi (Midpoints). Poznavanje pojma poluzbroja i osnove prikaza poluzbrojeva u drugim referentnim sustavima (Dial 45, 90 itd.)
 • Sinastrija. Poznavanje osnovnih načina uspoređivanja dvaju horoskopa. Usporedni (kombinirani) horoskopi.
 • Poznavanje povijesti astrologije te osnove helenističke i tradicionalne astrologije. (Pregled raznih vrsta vladarstava, čestica/arapskih točaka, starih metoda prognoze i sl.).
 • Osnovni pojmovi o horarnoj i elekcionoj astrologiji i njenoj primjeni.
 • Poznavanje osnovnih asteroida. Poznavanje hipotetičkih planeta. Poznavanje osnova astronomije ovih tijela i temeljnih značenja u karti.
 • Osnove problematike zvijezda nekretnica i zviježđa - njihova primjena i povijest.
 • Osnove mundane astrologije
 • Osnovno znanje simbola po stupnjevima - Sabijanski i drugi simboli;